mēs

Komanda

KATRĪNA LAPIŅA, SIA „ALIRANA” VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

Aliranā iedvesmoju kolektīvu veiksmīgai projekta virzībai un attīstībai. Rūpējos par uzņēmuma darbību un vadību kopumā, liekot kopā visus uzņēmuma darbības puzles gabaliņus, lai gala rezultātā izveidotos skaists mākslas darbs. Mans dzīves moto: Dzīvot ar prieku, ticēt brīnumiem, elpot dziļi, patiesi mīlēt sevi un citus!

Ilze Bulate, SIA „Alirana” projektu vadītāja

Mans uzdevums Aliranā ir palīdzēt ieviest un veidot tās programmas un materiālus, kuras ir saistītas ar skaņas un mūzikas bezgalīgajām iespējām. Man patīk un mani fascinē viss jaunais, neizpētītais un nezināmais...

Es jūtu skaņu visapkārt, mūziku it visā un to, ka katrs ar savu klātbūtni nepārtraukti radām nebeidzamu skaņu simfoniju. Mēs to izjūtam, to ieelpojam un no tās pārtiekam...

Mana visdziļākā vēlēšanās ir ar savu klātbūtni radīt un veidot tādu pasauli, kurā valda saskaņa, sapratne, izpalīdzība, līdzsvars, savstarpēja uzticēšanās un cieņa.
Pasauli, kurā valda mīlestība un prieks!

Kārlis Ošlejs, SIA „Alirana” projektu koordinātors

Mūsu projekti ir radīšanas process, ko realizējam kopā. Tas ir komandas darbs ar atvērtu sirdi un mierīgu prātu. Vai Jums ir jautājumi? Lūdzu, vērsties pie manis!

Sandis Zolts, SIA „Alirana” vizuālā tēla veidotājs/dizains

Mans pienākums uzņēmumā ir veidot tā korporatīvo tēlu, sākot ar apmācību platformas vizuālo noformējumu, logo, vizītkaršu un citu informatīvo materiālu veidošanu. Mani dzīves moto:  Jaunas idejas iedvesmo! Esi pozitīvs, atvērts, saskati visā tikai labo un mīli!

Kristiāna Pandere, SIA „Alirana” māksliniece

Mākslinieciskā dvēsele, uz dzīvi allaž raugos ar gaišu skatu un smaidu sejā.
Aliranā mans uzdevums ir palīdzēt radoši t.i. zīmējot, sākot ar pavisam vienkāršu lietu, līdz pat dažādu teikumu ilustrēšanai viegli saprotamā un bērnu acīm tīkamā veidā.

Andra Vabale, SIA "Alirana" programmu zinātniskā konsultante

Mani uzdevumi Aliranā  ir saistīti ar e-vides programmu izstrādi valodas terapijā. Mani sajūsmina un iedvesmo Aliranas komandas gars ! Un visbrīnišķīgākais , kas piemīt visiem komandas dalībniekiem ir optimisms ,jo katrs dara tieši to, ko vislabāk prot. Ir  aizraujoši strādāt kopā ar cilvēkiem ,kuri nešaubīgi tic, ka katrai būtnei, katram bērnam, katrai puķei un katrai skudrai ir sava misija. Esmu sastapusi cilvēkus, kuri apzinās sevi un ikvienu citu kā unikālu indivīdu, tas darba procesu padara patiesi radošu.