Lietošanas noteikumi

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie platformas www.alirana.lv (turpmāk tekstā – Platforma) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras lieto Platformu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Platformas reģistrēts lietotājs vai nav. Noteikumi nosaka Platformā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Piekrītot Noteikumiem, Jūs pilnībā uzņematies atbildību par savu rīcību, lietojot šo Platformu, kā arī piekrītat aizsargāt šīs Platformas intelektuālo īpašumu un pakalpojumu sniedzēju.

 • Platformu administrē un uztur SIA Alirana, Reģ.Nr.40103651335 (turpmāk tekstā –Alirana.lv);
 • Platforma ir paredzēta plašam sabiedrības lokam;
 • Lietotāja pienākums pirms Platformas lietošanas ir iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Ja Platformas lietotājs lieto Platformu vai veic jebkādas aktivitātes Platformā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Alirana.lv ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Platformā. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Platformu;
 • Alirana.lv Platforma piedāvā visiem interneta lietotājiem plašu satura un pakalpojumu klāstu, tai skaitā tādus pakalpojumus kā — apmācību produktus ilgstošai, individuālai lietošanai e- vidē bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem: valodas korekcijā; bilingvālajā apmācībā; stresa mazināšanā; svešvalodu paātrinātā apmācībā, kā arī konsultācijas, seminārus un apmācību programmas dažādu specialitāšu izglītības darbiniekiem, sociālās aprūpes speciālistiem, vecākiem, jaunajām māmiņām un studentiem, kā arī jebkuram citam interesentam, iespēju piedalīties diskusijās un komentāros par publicētajiem rakstiem Platformas bloga sadaļā;
 • Reģistrētiem Platformas lietotājiem, kuriem ir izveidots savs lietotāja konts, bez pakalpojumiem un iespējām, kas ir pieejami pārējiem nereģistrētiem interneta lietotājiem Alirana.lv Platformā, ir pieejami vairāki citi pakalpojumi, ieskaitot maksas satura pakalpojumus;
 • Lietotājam nav atteikuma tiesības no iegādātajiem maksas pakalpojumiem, jo pakalpojumi Lietotājam ir pieejami uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas;
 • Reģistrētiem Platformas lietotājiem ir tiesības izmantot Platformas piedāvātās iespējas, pakalpojumus, tajā skaitā, maksas pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. Alirana.lv ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt Platformā norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus;
 • Lai kļūtu par Platformas reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro Platformā noteiktā reģistrēšanās kārtība;
 • Lai saņemtu Platformā  pieejamos maksas pakalpojumus, Lietotājam jāaizpilda pieteikuma forma atbilstoši norādījumiem;
 • Katram Platformas reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja konts. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas. Reģistrēta lietotāja kontā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Platformā  ir aizliegta t.s. “viltus” kontu veidošana, t.i. tādu kontu veidošana, kuros Platformas lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu utt.;
 • Veicot reģistrāciju platformā, lietotājs piekrīt sniegt savus personas datus;
 • Ikvienam Platformā reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja kontā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Alirana.lv nepārbauda lietotāja sniegtās informācijas pareizību, taču, konstatējot nelikumības, lietotājam izmantojot citas personas datus, Alirana.lv  ir tiesīga likvidēt lietotāja kontu  un informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem;
 • Katram reģistrētajam Platformas lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām un paturēt nolēpumā savus Platformas piekļuves datus. Ja Platformā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja kontu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā kontā ir veicis pats reģistrētais lietotājs;
 • Lietotājam nekavējoties jāinformē Alirana.lv vadība pa e-pastu birojs@alirana.lv gadījumā, ja lietotāja konts  ir atvērts bez lietotāja atļaujas vai ja tam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis;
 • Visi reģistrētie Platformas  lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;
 • Platformas lietotāja personas dati kā vārds, uzvārds, un citi personas dati, ja tādi tiek sniegti, netiek izpausti trešajām personām bez lietotāja piekrišanas, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja tos pieprasa LR izziņas iestādes;
 • Aizmirstot savu lietotāja konta paroli, lietotājs to var atgūt šajā adresē http://alirana.lv/user/password, ievadot reģistrētās personas lietotājvārdu vai e-pasta adresi;
 • Alirana.lv aicina Platformas lietotājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un Alirana.lv ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem;
 • Platformas lietotāji apņemas neievietot materiālus, kas neatbilst normatīvajiem aktiem un sabiedrībā vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām (piemēram, pornogrāfiska satura materiālus, vardarbību saturošus materiālus, materiālus, kas propagandē alkohola, narkotiku u.c. apreibinošu vielu lietošanu, u.c.). Materiālus aizliegts ievietot reklāmas vai komerciālā nolūkā;
 • Alirana.lv Platformā ievietotie materiāli ir aizsargāti saskaņā ar LR  Autortiesību likumu. Jebkura Platformā  publicēto materiālu pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta. Ir stingri aizliegts materiālus kopēt vai kā citādi pavairot;
 • Jebkura Platformā publicēto materiālu pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez  Platformas redakcijas atļaujas;
 • Platformas lietotāji publicētos brīvi pieejamos materiālus var izmantot tikai nekomerciālos nolūkos;
 • Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Platformu pieder tikai un vienīgi Alirana.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Alirana.lv un trešajām personām;
 • Visi strīdi starp Alirana.lv un Platformas lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
 • Alirana.lv neatbild par Platformas lietotāju ievietoto informāciju Platformas bloga sadaļā un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas rezultātā. Tāpat Alirana.lv neatbild par Platformas pieejamību, Platformas lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām, interneta pārklājumu un nodrošinājumu Platformas darbībā, Platformas lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Bez tam Alirana.lv nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Platformas lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Platformā pieejamo pakalpojumu izmantošanu saistībā ar tehniska rakstura problēmām (t. sk. ar internetu un tā pārklājuma nodrošinājumu).